عضویت در خبرنامه

حرفه ای انبار داری کن!!!!!!

حرفه ای انبار داری کن!!!!!

نحوه صحیح انبارداری روغن-نکات انبارش روغن

 

در این مقاله به بررسی نکات بسیار مهم و طریقه انبارش بشکه های روغن می پردازیم.

شرایط انبارش روغن صنعتی:

روانکارها با گذشت زمان و همچنین تغییرات درجه حرارت مشخصات خود را از دست می‌دهند. برای اینکه روغن در معرض تغییرات زیاد درجه حرارت و یا آلودگی قرار نگیرد لازم است که انبار روغن به دقت طراحی و ساخته شود. اگر روغن و گریس در معرض آلودگی‌هایی از قبیل آب قرار گیرند، این موضوع موجب جدا شدن مواد افزودنی و سفت‌کننده‌ها از روغن و گریس می‌شود.

همچنین تغییرات درجه حرارت نیز سبب ایجاد مشکلاتی از قبیل اکسیداسیون و یخ زدن می‌گردد. انبار روغن بایستی همیشه تمیز نگه داشته شود و درجه حرارت آن کنترل گردد. انبار کردن صحیح روانکارها و دیگر محصولات نفتی از نظر حفاظت در برابر آلودگی، تجزیه در اثر گرما و سرمای زیاد و شناسایی درست روانکارها مسئله بسیار مهمی است.

بعضی از گریس ها اگر برای یک مدت طولانی تحت شرایط محیطی با درجه حرارت بالا قرار گیرند، روغن موجود در آنها جدا شده و در سطح محصول قرار می گیرد.

انبار کردن طولانی مدت روغنهای صنعتی و موتور ممکن است باعث کدر شدن روغن در اثر اکسیداسیون آن شود. انبار کردن طولانی مدت روغن های رقیق شده دنده های روباز در درجه حرات های بالا باعث تبخیر شدن مایع رقیق کننده آنها شود.

نحوه چیدمان بشکه روغن در انبار:

فضای مورد نیاز برای تجهیزات موجود در انبار (فضای انبار در تعیین نوع بسته‌بندی موثر است، همچنین مطمئن شوید که اولین محصول ورودی به انبار، اولین محصول خروجی خواهد بود  FIFO(first in – first out)و سیستم مورد استفاده در انبارداری با محدودیت‌های فضای درونی انبار مطابقت دارد)

همچنین به منظور سهولت انبارسازی و استعمال روانکارها و نیز کاهش هزینه‌ها، ضروری است آن‌ها به طریقی مناسب و بر اساس مشابهت ویژگی‌ها و خواص دسته‌بندی شوند تا از تنوع آن‌ها کاسته شود که با این کار خطای فردی نیز در استعمال روانکارها با کاهش تنوع آن‌ها کمتر می‌شود.

نحوه حمل گالن و بشکه روغن:

 • به هنگام حمل بشكه ها ، هرگز نبايد آنها را از داخل كاميون حامل ، بر روي زمـين پرتـاب نمود . زيرا ممكن است بشكه ها باز يا سوراخ شوند كه به دنبال آن نشت روغن به بيرون و يا ورود آلودگيهاي مختلف به داخل بش كه ، امـري بـديهي اسـت . روش صـحيح حمـل ، استفاده از نردبانهاي مخصوص ، بالابرهاي دستي و يا هيدروليكي است .
 • براي انتقال و ريختن روغن ها در محل مصرف ، بايستي از ظروف و وسايل تميز اسـتفاده نمود و بايد دقت كرد كه هر ظرف فقط براي يك نوع روغن مورد استفاده قرار می گیرد

نکات ایمنی در ارتباط با روغن صنعتی:

 • در صورت تماس روغن با پوست ، ناحيه آلوده شده با آب و صابون شستشو داده شود و در صورت ايجاد خارش شديد ، با مشورت پزشك از داروهاي مناسب استفاده گردد . بـه هنگام تماس مداوم بهتر است از دستكش ايمني استفاده شود .
 • چنانچه امكان تماس روغن با چشم وجود دارد از عينـك ايمنـي اسـتفاده شـود . در هنگـام تماس ناخواسته ، چشم با مقدار زيادي آب به مـدت ١٥ دقيقـه شستـشو داده شـود و در صورت احساس درد و يا قرمز شدن چشمها ، به پزشك مراجعه گردد.
 • چنانچه روغن وارد معده گرديد ، از بالا آوردن محتويات معده جلوگ يري شود . دهان بـا آب شستشو داده شده و مقداري آب به شخص نوشانده شود . در صورت بـروز مـوارد حادتر به پزشك مراجعه گردد.
 • بخارات متصاعد شده از روغن ها مشكل تنفسي به وجـود نمـي آورد . در صـورت بـروز احتمالي مشكلات تنفسي به هنگام كار با اين محصولات ، دهان و بيني با مقـ دار زيـادي آب شستشو داده شده و به هر ميزان كه ممكن است آب به شـخص حادثـه ديـده نوشـانده شود . در صورت بروز موارد حادثر به پزشك مراجعه گردد.

نحوه انبار داری روغن صنعتی:

سه روش رایج انواع انبارداری روغن به قرار زیر است:

۱- انبارداری روغن در محوطه باز و بدون سایه بان

۲- انبارداری روغن در محوطه باز و نصب سایه بان

۳- انبارداری روغن در محوطه سرپوشیده

1-انبارداری بشکه روغن در محوطه باز و بدون سایه بان:

 • ناخوانا شدن مشخصات روانکار انبار ونگهداری روانکارها بر روی بدنه بشکه به مرور زمان
 • نشت یا آلودگی روغن در اثرزنگ زدگی بدنه بشکه،رطوبت و غیره
 • تنفس بشکه به دلیل انقباض و انبساط روانکار با تغییردمای فصلی

در اثر گرم و سرد شدن متناوب ظروف که موجب انقباض و انبساط آن‌ها می‌شود ممکن است درز کنار ظروف ضعیف شده و این امر نهایت منجر به سوراخ شدن ظرف و در نتیجه نشت روغن به بیرون و آلوده شدن روغن داخل ظرف شود.

انبارداری روغن در محیط سرد:

مشکل اساسی در رابطه با انبار کردن در درجه حرارتهای پایین مسئله انتقال این مواد به محل مصرف و استفاده از آنها در وسایل مختلف می باشد.

محصولاتی که دارای میزان قابل توجهی آب می باشند در درجه حرارتهای پایین ممکن است باعث از بین بردن خصوصیات امولسیونی روغن های حل شونده معمولی گردد.

بعضی از روغن ها وقتی در معرض تغییرات مکرر چند درجه بالا و پایین نقطه ریزش خود قرار گیرد، ممکن است به نقطه ریزش آنها ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد اضافه شود.(برگشت نقطه ریزش)

انبارداری روغن در محیط گرم:

درجه حرارت های زیر ۶۶ درجه سانتیگراد روی روغن های با کیفیت خوب تاثیری ندارد. اگر این روغنها برای مدت طولانی در معرض درجه حرارت های زیاد قرار گیرند (تماس نزدیک با کوره ها یا خطوط انتقال بخار) ممکان است اکسید شوند. اکسید شدن روغن را می توان با تیره شدن قابل ملاحظه رنگ روغن تشخیص داد.

برخی از گریس ها نیز اگر برای مدت طولانی در معرض درجه حرارت بالا قرار گیرند، ممکن است ماده سفت کننده و روغن آنها از یکدیگر جدا شود. (روغن جدا شده روی سطح گریس مشاهده می شود). اگر روغن جداشده نسبتاً کم باشد، استفاده از گریس مانعی ندارد ولی اگر مقدار روغن جدا شده زیاد باشد، برای مصرف آن باید از تولید کننده گریس (یا آزمایشگاه) تاییدیه لازم را گرفت.

انبارداری بشکه به صورت ایستاده:

در مواردی که بالاجبار بشکه های پالت نشده را برای کوتاه مدت بصورت ایستاده در محیط باز و بدون سایه بان نگهداری می کنید، بشکه ها را مطابق شکل زیر کج نمایید تا از ورود آب و آلودگیها بداخل بشکه جلوگیری شود.

2-انبارداری بشکه روغن در محوطه باز و نصب سایه بان:

 • عدم انبارداری روانکارها در مناطق پر گرد و غبار و آلوده
 • لزوم قراردادن بشکه ها زیرسقف موقتی انبار ونگهداری روانکارها
 • قراردادن بشکه ها بر روی بلوک سیمانی جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت
 • چیدمان ۳×۲ به صورت افقی
 • قرار دادن سوراخهای درب بشکه به موازات خط افقی

بشکه‌ها را باید همیشه خوابیده نگه داشت تا از جمع شدن آب و گرد و غبار روی درب آنها جلوگیری شود.

در مواردی که لازم است روغن در محیط باز نگهداری شود باید بشکه‌ها را خواباند. در این حالت باید بشکه طوری خوابانده شود که درب آن با خط افق ساعت ۹ یا ۳ را تشکیل دهد.

2-انبارداری بشکه روغن در محوطه سرپوشیده:

 • عدم ساخت انبار در نزدیکی تاسیسات بخار آب و منابع حرارتی انبار ونگهداری روانکارها
 • تنظیم دمای انبار در صورت امکان در محدوده ۲۵ درجه سانتیگراد
 • ایجاد محیطی خشک، تمیز،معتدل و عاری از رطوبت
 • تجهیز انبار به وسائل اطفاء حریق
 • نصب قفسه های محکم برای روانکارهای مظروف با حجم کم
 • چیدمان بشکه های روانکارها برروی پالت در حالت دربهای افقی

پیام بگذارید